Mimo skwaru i palącego słońca, część młodzieży, która przyjęła w ubiegłym tygodniu sakrament bierzmowania, udała się poniedziałek, 20 czerwca, wraz z ks. Karolem, na dziękczynny rajd rowerowy. Trasa wiodła do Kębła i Wąwolnicy, a centralnym punktem była msza św. w kaplicy Matki Bożej. Rajd był przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy, a także do jeszcze większej integracji grupy oraz ciekawych rozmów.