Tradycyjnie, w Białym Tygodniu, dzieci, które przyjęły I komunię św., udały się do kazimierskiego klasztoru, by zawierzyć się Matce Bożej. Liturgii przewodniczył o. Bernard, gwardian klasztoru. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie historię obrazu i kultu Matki Bożej w naszym mieście.