W pierwszą niedzielę września, odbywają się w Wąwolnicy uroczystości jubileuszowe koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej. W niedzielę, 6 września, z naszej parafii wyruszyła tradycyjna piesza pielgrzymka, w której uczestniczyło 30 osób. Pątnicy, pomimo padającego deszczu, w modlitewnej atmosferze i w dobrych humorach, dotarli do celu, zawierzając za wstawiennictwem Matki Bożej wszystkie swoje intencje.