W przededniu Święta Niepodległości, 10 listopada, w piątek, o godz. 16:30, w Wikarówce przy Kościele św. Anny odbędzie się Patriotyczne Śpiewanie, w repertuarze m. in. pieśni legionowe.

Całe wydarzenie poprowadzą wspólnie: p. Monika Kubiś-Arbuz oraz p. Sławomir Doraczyński.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny oraz Akcji Katolickiej.