Święta noc, w której zgromadziliśmy się w naszym kościele, była czuwaniem na cześć Pana, który przezwyciężył więzy śmierci. Tej szczególnej nocy Kościół trwa, radując się ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wigilia Paschalna składa się z następujących części: liturgii światła z poświęceniem ognia, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz chrztem świętym, liturgii eucharystycznej oraz procesji rezurekcyjnej.

Jezus zmartwychwstał! Alleluja!