Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie:
weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.
Exultet
 
Błogosławionego Pokoju,
Błogosławionego Zdrowia,
Błogosławionej Paschy 2022.
 
Duszpasterze parafii w Kazimierzu Dolnym