Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

 

Pełnej zdrowia i pokoju Paschy 2021.
Owocem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem
niech będzie radość i nadzieja.