Święta noc, w którą zgromadziliśmy się w naszym kościele oraz w duchowej łączności, była radosnym czuwaniem na cześć Pana. Wigilia Paschalna jest szczytem całego roku liturgicznego, najważniejszą celebracją liturgiczną w całym Kościele. Jest to prawdziwie noc Zmartwychwstania Chrystusa, noc Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Tej nocy Chrystus, jako wschodzące słońce, oznajmia całemu światu, że jest światłością świata, i że kto za Nim idzie, nie trwa w ciemności, ale razem z Nim zmartwychwstanie.
Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia w Chrystusie, dlatego cała liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda i uczta. Znaki te wyznaczały poszczególne części Wigilii Paschalnej: liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną, sprawowanie Eucharystii oraz procesję rezurekcyjną.

Poniżej kilka zdjęć z nocnej celebracji Wigilii Paschalnej.