Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.

Tego dnia w wielu miejscach organizowane są Orszaki Trzech Króli. W inicjatywie tej uczestniczy także nasza parafa (sam orszak jest najstarszy w naszej archidiecezji). Tegoroczne świętowanie przebiegało pod hasłem Cuda, cuda ogłaszają! W przygotowanie okolicznościowych scen zaangażowały się dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele wszystkich kazimierskich szkół podstawowych. Warto zwrócić uwagę na stroje mędrców, które zostały specjalnie zaprojektowane dla naszej parafii. Szczególnie strój króla europejskiego – Kacpra – nawiązuje do historycznych szat  św. Kazimierza, Królewicza – patrona naszego miasta.