Oktawa jest skrótem łacińskiego wyrażenia dies octava, czyli dzień ósmy. Jest to przedłużenie obchodów uroczystości roku liturgicznego na cały tydzień. W liturgii Kościoła powszechnego występują dwie oktawy – Oktawa Wielkanocna i Oktawa Bożego Narodzenia. Przed reformą liturgiczną było ich zdecydowanie więcej.

Pozostałością tej bogatej tradycji jest oktawa Bożego Ciała, która utrzymana została w Polsce. Wiąże się ona z codzienną procesją eucharystyczną. Szczególnie uroczyście wygląda jej ostatni dzień, kiedy organizowane są procesje do czterech ołtarzy, gdzie czyta się Ewangelię i śpiewa suplikacje. Ważną tradycją jest także błogosławieństwo wianków i małych dzieci.

W naszej parafii utrzymujemy ten piękny zwyczaj, który świadczy o naszej wierze w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.