W święto świętego Bartłomieja, Apostoła, nasza parafia przeżywa jeden z głównych odpustów. Tradycyjnie, coroczne świętowanie rozpoczęła Msza św. na cmentarzu, sprawowana w intencji zmarłych. Koncelebrze przewodniczył ks. Marek Saran, pochodzący z naszej parafii, a obecnie pracujący w Tanzanii. Homilię wygłosił ks. Andrzej Walencik, proboszcz w Józefowie.

W sam dzień odpustu, uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Karol Serkis. Wraz  z nim koncelebrowali ks. Proboszcz oraz ks. Marek Saran. W liturgii uczestniczyli ojcowie franciszkanie, księża goście oraz parafianie. Za przyczyną świętego patrona polecaliśmy całą naszą wspólnotę.

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus. W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael.
Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co “syn Tolmaja”. Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co “Bóg dał” – byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o św. Bartłomieju. Pierwszy historyk Kościoła, św. Euzebiusz, pisze, że ok. roku 200 Pantenus znalazł w Indiach Ewangelię św. Mateusza. Wyraża przy tym przekonanie, że zaniósł ją tam właśnie św. Bartłomiej. Podobną wersję podaje św. Hieronim. Natomiast św. Rufin i Mojżesz z Horezmu są zdania, że św. Bartłomiej głosił naukę Chrystusa w Etiopii. Pseudo-Hieronim zaś twierdzi, że św. Bartłomiej apostołował w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inni są zdania, że św. Bartłomiej pracował wśród Partów i w Mezopotamii. Ta rozbieżność pokazuje, jak mało wiemy o losach Apostoła po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się Ewangelia Bartłomieja i Apokalipsa Bartłomieja. Znamy je jednak w dość drobnych fragmentach. Zachował się również obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apostoła. Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał nawet nawrócić brata królewskiego – Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, Astiagesa, został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od św. Izydora (+ 636), biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci Apostoła podaje się rok 70.

www.brewiarz.pl