Święto św. Bartłomieja, Apostoła to doroczna uroczystość odpustowa w naszej parafii. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Jacek Wiśniewski, a homilię wygłosił ks. Tomasz Trafny. Koncelebrowali ks. prof. Piotr Pasterczyk i o. Bernard, od lipca gwardian kazimierskiego klasztoru. Za wstawiennictwem św. patrona wypraszaliśmy życie wieczne dla naszych zmarłych oraz prosiliśmy o potrzebne łaski dla parafian i miłych gości.

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.
W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co “syn Tolmaja”. Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co “Bóg dał” – byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

źródło: brewiarz.pl