26 lipca we wtorek obchodziliśmy doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Anny. Jednocześnie był to dzień obchodu Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Msze święte w porządku 7:30, 9:00, 10:30 i 18:00 odprawiane były w kościele św. Anny. W czasie uroczystości gościliśmy O. Andrzeja Madeja ze zgromadzenia Ojców Oblatów, pracującego aktualnie w Turkmenistanie. Ojciec Andrzej pełni tam posługę misjonarza i dyplomaty Stolicy Apostolskiej. Miły Gość uczuciowo związany jest ze św. Anną, gdyż urodził się naprzeciwko kościoła. Z sentymentem wspominał jak ze swoją babcią pielgrzymował z Wólki Polanowskiej do Kazimierza na odpust św. Anny. W swoim kazaniu dał świadectwo swojego domu rodzinnego, w którym otrzymał przekaz wiary i szkołę modlitwy.

Sumę odpustową celebrował ks. prałat Tomasz Trafny, który przyjechał do nas z Watykanu, gdzie na co dzień pracuje w Papieskiej Radzie ds Kultury. W homilii nawiązał do obecności Boga w historii człowieka w kontekście życia św. Joachima i św. Anny. Po sumie odbyła się procesja z relikwiami św. Anny przy śpiewie litanii ku Jej czci. Msza św. Zakończyła się błogosławieństwem relikwiarzem i rozdaniem okolicznościowych obrazków z modlitwą do Patronki dnia. Dalsza część uroczystości odbyła się w Wikarówce, gdzie można było wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu artystów z Japonii, USA i Polski. Koncert był na bardzo wysokim poziomie. Wykonawcami byli laureaci międzynarodowych konkursów fortepianowych na całym świecie. Miłą atmosferę stworzył wspólny poczęstunek domowymi wypiekami z lemoniadą św. Anny i pyszną kawą. Warto wspomnieć o wysokiej frekwencji i bardzo ciepłej, rodzinnej atmosferze. Czuliśmy się jak u babci.

Współorganizatorami święta było Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. Św. Anny oraz uczestnicy i organizatorzy XXV Międzynarodowego Festiwalu i Kursu Pianistycznego.