Przed mszą św. o godz.12.00 grono ministrantów naszej parafii powiększyło się o jednego członka. Szymon, po rocznym przygotowaniu, otrzymał strój ministranta oraz zostało mu udzielone błogosławieństwo do tej posługi. Życzymy mu dalszej gorliwości w poznawaniu liturgii i w osobistym zaangażowaniu w różne działania przy parafii, a przede wszystkim coraz głębszej relacji z Panem Jezusem.

Wszystkich chłopców, którzy chcieliby zasilić szeregi ministrantów i lektorów, zapraszamy bezpośrednio do ks. Karola.