Nieszpory, to część Liturgii Godzin (brewiarza), którą sprawuje się w wieczornej porze. Zobowiązani są do niej wszyscy duchowni. W okresie Wielkiego Postu sprawujemy je w sposób uroczysty, w kościele, w każdą niedzielę, po zakończeniu popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu (o godz. 17.15). Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy, która jest uwielbieniem Boga za przeżyty dzień, za Jego dary i opiekę, którą roztacza nad całą ludzkością i każdym z nas z osobna.