Niedziela Palmowa, którą dzisiaj przeżywamy rozpoczyna Wielki Tydzień. W liturgii  wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Radosna procesja z palmami wprowadza nas bezpośrednio na Kalwarię i koncentruje na krzyżu – zbawczej ofierze Chrystusa. Stąd niedziela dzisiejsza nazywana jest także Niedzielą Męki Pańskiej. Odczytywana perykopa z Ewangelii jest opisem męki i śmierci Chrystusa. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

Tradycją tej niedzieli jest przygotowywanie zielonych palm, które uroczyście błogosławi się na początku liturgii. Mimo pandemii i skromniejszych obchodów podtrzymujemy tę piękną tradycję i zachęcamy wszystkich do podzielenia się zdjęciami wykonanych własnoręcznie palm na parafialnym Facebooku. Przesłane na adres farakazimierz@gmail.com zostaną dodane w późniejszym terminie.