Gaudete to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony na wejście Gaudete in Domino, czyli Radujcie się w Panu. Słowo Boże i cała liturgia zachęca do radości. Jej przyczyną ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego oraz umieszcza przy ołtarzu róże.

W naszej parafii w III niedzielę Adwentu, tradycyjnie, zwiastujemy rekolekcje parafialne, które będą trwały do środy włącznie. Wygłosi je o. Eliasz OFM, gwardian kazimierskiego klasztoru. Program rekolekcji jest dostępny na plakacie. Zachęcamy do udziału.