Ze względu na przypadające w tym samym dniu uroczystości liturgiczne, Narodzenie św. Jana obchodziliśmy wyjątkowo 25 czerwca. W świąteczny dzień wprowadziła nas piątkowa msza św. wigilii sprawowana na cmentarzu parafialnym w intencji zmarłych. Sumie odpustowej w sobotę przewodniczył o. prof. Bogumił Gacka MIC. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele kapel i zespołów śpiewaczych, obecni w ramach odbywającego się w tym czasie festiwalu.