Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

W naszej parafii przeżywaliśmy niedzielę misyjną. Specjalnym gościem był br. Damian Kloch, Oblat Maryi Niepokalanej, który podzielił się z nami doświadczeniem pracy na Madagaskarze. Żywe świadectwo jego posługi było jednocześnie okazją do zawierzenia Bogu w modlitwie pracy misyjnej oraz możliwością wsparcia planu budowy nowych studni głębinowych dla miejscowej ludności.