W niedzielę 31 lipca na mszy św. o godz. 10:30 modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny, wspominając 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W modlitwie poleciliśmy Bożemu Miłosierdziu poległych i zmarłych powstańców oraz pomordowaną ludność cywilną. Modliliśmy się o pokój i pomyślność dla naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Miasta Stołecznego Warszawy.

Uroczystość zakończyliśmy przemarszem i modlitwą przy płycie pamiątkowej poświęconej Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, uczestnikowi Powstania Warszawskiego. Jako wyraz naszej pamięci zapaliliśmy znicze. Obecny był poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Kazimierzu Dolnym.