Bóg powierzył ks. Markowi Saranowi wielkie dzieło i zadanie do wykonania, w którym my możemy mieć udział. Ks. Marek jest rektorem seminarium misyjnego w Tanzanii, która tak bardzo potrzebuje świętych kapłanów, wiernych żołnierzy Chrystusa. Oto kilka informacji o seminarium:

Seminarium powstało w 2007 roku. Do tej pory zostało wyświeconych 3 prezbiterów i 4 diakonów. Nie licząc nowych diakonów, w tej chwili jest 27 kleryków z 12 narodowości (Tanzania, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Indie, Hiszpania, Włochy, Brazylia, Chile, Dominikana, Argentyna, Kostaryka).

Seminarium należy do Archidiecezji Dar es Salaam i przygotowuje księży nie tylko dla Diecezji, ale przede wszystkim do ewangelizacji we Wschodniej Afryce z gotowością do misji w różnych stronach Świata.

Z roku na rok seminarzystów przybywa, szczególnie dzięki lokalnym powołaniom, jednak budynek obecnego seminarium jest wynajmowany, zbyt mały i nieprzystosowany dostatecznie do tego typu formacji. Dlatego jest konieczna budowa nowego gmachu. Diecezja Dar es Salaam oddała piękny teren pod jego pudowe. Cały projekt wraz z kaplicą i audytorium jest szacowany na około 2 mln USD (8 mln złotych). Celem w tej chwili jest zebranie połowę tej kwoty, która pozwoliłaby na budowę pierwszego etapu projektu, wystarczającego do użytkowania seminarium.

Tanzania to kraj terytorialnie trzykrotnie większy od Polski, przekraczający 40 mln mieszkańców. Dar es Salaam to największe miasto nad Oceanem Indyjskim z 5 milionami ludzi, których ciągle przybywa. Przybywa również katolickich parafii, których jest już ponad 100. Kościół Katolicki, chociaż znacząco obecny, nie jest dominującym wyznaniem religijnym. Duży procent stanowią Muzułmanie, jest wiele kościołów protestanckich i różnych sekt.

W listopadzie tego roku obchodziliśmy jubileusz 150-lecia ewangelizacji w Tanzanii (znana wcześniej jako Tanganika). Chociaż efekt pracy wielu misjonarzy jest widoczny, pracy misyjnej i wyzwań nie brakuje. Efekty konsumizmu, globalizacji i sekularyzacji są bardzo widoczne również w Afryce. Duże kontrasty społeczne, które zawsze były tutaj obecne, jeszcze bardziej się pogłębiają.

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne prowadzi zbiórkę na to wielkie dzieło. Jeśli chcesz pomóc, przekaż 1% podatku na budowę seminarium misyjnego. Podajemy dane:

W odpowiedniej rubryce PIT-u należy wpisać: KRS 0000 437 857 MISYJNE SEMINARIUM REDEMPTORIS MATER TANZANIA

Jeśli chcemy wesprzeć budowę seminarium w Tanzanii i ks. Marka Sarana, możemy przelać pieniądze w dowolnej kwocie, w tytule wpłaty wpisując: MISYJNE SEMINARIUM REDEMPTORIS MATER TANZANIA. Dane do przelewu:
Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
94 8731 0001 0008 5498 2000 0010

Źródło: Romana Rupiewicz