W Tygodniu Papieskim, w Dniu Edukacji Narodowej, polecaliśmy naszej modlitwie wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników oświaty. Naszej modlitwie towarzyszyły słowa skierowane do nauczycieli i wychowawców przez św. Jana Pawła II – fragmenty listu do rodzin oraz homilie wygłoszone we Włocławku i w Łowiczu.