W sobotę, 25 września br., w archikatedrze nastąpiło uroczyste otwarcie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Wydarzenie to było jednocześnie dziękczynieniem za beatyfikację Biskupa Lubelskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Czackiej. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się pracami synodu i do modlitwy w intencji jego przebiegu.

 

MODLITWA W INTENCJI SYNODU:
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty wzywasz nas nieustannie,
abyśmy stawali się świadkami Ewangelii.
Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę,
podejmując dzieło III Synodu
Archidiecezji Lubelskiej.
Spraw Panie, abyśmy się otworzyli
na odnawiające działanie Ducha Świętego
w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach.
Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu
i cały Lud Boży archidiecezji lubelskiej.
Niech postanowienia i owoce Synodu
uczynią nasz Kościół diecezjalny
domem i szkołą komunii,
abyśmy odkrywając Eucharystię
jako źródło jedności i miłości
stawali się autentyczną wspólnotą wiary,
w której każdy znajduje swoje miejsce.
Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze,
na której pragniemy spotkać Twojego Syna.

Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami.
Święty Janie Kanty, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Błogosławiony Stefanie Wyszyński, módl się za nami.