Na przestrzeni całego roku, kilkukrotnie gościmy w naszej parafii przedstawicieli Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. To szczególny czas modlitwy za wszystkich przygotowujących się do świeceń kapłańskich oraz za tych, którzy im towarzyszą – księży wychowawców, ojców duchownych i profesorów. Jednocześnie mamy możliwość wykazania naszej odpowiedzialności za materialne utrzymanie obiektów seminaryjnych i możliwości formowania przyszłych kapłanów.

Warto pamiętać, że różni seminarzyści, na przestrzeni lat, służyli i dalej służą pomocą dziełom prowadzonym w naszej parafii. Szczególnie doświadczają tego członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza, dla których seminarzyści są opiekunami w trakcie wakacyjnych wyjazdów.

Wdzięczność za posługę seminarzystów oraz za odpowiedzialność moderatorów seminarium zachęca nas do stałej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za wszystkich powołanych do służby Bożej. Doskonałą okazją ku temu jest zawsze I czwartek miesiąca, kiedy to w sposób szczególny Kościół prosi o pomoc w rozeznaniu młodym drogi życiowej oraz wyprasza potrzebnych łask dla tych, którzy oddali swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

W naszej parafii, w każdy I czwartek miesiąca, przed mszą św. wieczorową, sprawujemy nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.