Osoby uczestniczące w liturgii Triduum Paschalnego w kościele oraz tych łączących się duchowo za pomocą transmisji zachęcamy do skorzystania z materiałów pomocniczych, które ułatwią nam wejście w misterium paschalne Chrystusa – Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

Przewodnik po Triduum Gościa Niedzielnego

Teksty liturgiczne do modlitwy rodzinnej w domu

Duchowa komunia