10 listopada, w wieczór poprzedzający rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, udaliśmy się w parafialnej pielgrzymce z fary do Sanktuarium Matki Bożej Kazimierskiej.  Pomimo zimna i deszczu we wspólnym Marszu Pamięci uczestniczyło kilkadziesiąt osób – parafian i gości. Wspólnemu przejściu towarzyszyła modlitwa w intencji obrońców naszej Ojczyzny oraz krótkie prelekcje historyczne.