Wykorzystując obecność kopii Krzyża Trybunalskiego w naszej parafii, lekcje religii dla starszych klas ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu oraz z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza odbyły się w farze. Dzieci i młodzież miała możliwość poznania historii Krzyża świętego oraz Krzyża Trybunalskiego. Całość przeżywana była w duchu modlitwy i wdzięczności za dar Odkupienia dokonany na krzyżu. Lekcje terenowe są zawsze okazją do lepszego przyswojenia omawianych treści oraz osobistej, modlitewnej refleksji.