Od poniedziałku do piątku, przed roratami, o godz. 5.15, w sali Organistówki, odmawiamy wspólnie Laudesy, czyli psalmy Liturgii Godzin. Zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę.