Dwunastego marca odbyły się uroczystości poświęcone pamięci mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora oraz jego podkomendnych.

Centralnym punktem była msza św. o godz. 10:30, celebrowana przez ks. Proboszcza i koncelebrowana przez ks. Tomasza. Po jej zakończeniu nastąpiło przejście pod obelisk upamiętniający bohaterów, gdzie złożono kwiaty i w krótkich przemowach wspomniano o “Wyklętych”.

Żołnierze wyklęci bronią się prawdą w obronie ojczyzny niepodległej i wierności przysiędze. Właściwą drogą do zadośćuczynienia zamordowanym żołnierzom i ich rodzinom jest odnalezienie ich szczątków, przywrócenie rodzinom, chrześcijański pochówek i pamięć.- dr Karol Nawrocki. 

Dziś przezywamy w naszej parafii Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych który jest obchodzony z inicjatywy śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego od 1 marca od 2011 r. Data ta została wybrana jako upamiętnienie faktu, że 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej, z polecenia władz komunistycznych, strzałem w tył głowy zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – pułkownik Łukasz Ciepliński ps. „ Pług” i Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel – Egzekucja rozpoczęła się o godz.20.00 , ciał oczywiście nie wydano rodzinom.

Dziś w tej naszej Małej Ojczyźnie szczególnie wspominamy 7 marca 1949 r. kiedy to w więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie, komunistyczni oprawcy zamordowali mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zaporę” – cichociemnego, legendarnego dowódcę oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, a później Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. Skazany na karę śmierci przez WSR w Warszawie, został pozbawiony życia strzałem w głowę wraz z grupą sześciu swoich oficerów. Zgodnie z oficjalnym protokołem, egzekucję rozpoczęto o godz. 19.00 mordując mjr. „Zaporę. Zaraz po nim, w 5-minutowych odstępach, od strzałów w tył głowy zginęli: kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, ppor. Roman Groński „Żbik”, por. Jerzy Miatkowski „Zawada”, por. Tadeusz Pelak „Junak”, por. Edmund Tudruj „Mundek” i por. Arkadiusz Wasilewski „Biały”. Jesteśmy winni pamięć i modlitwę do której witając wszystkich obecnych serdecznie zapraszam. 

Za Ojczyznę Najjaśniejszą Rzeczpospolitą i Żołnierz Niezłomnych przez wstawiennictwo św. Jana Pawła. 

12.06.1987 Zaspa Gdańsk św. Jan Paweł II – przesłanie 

 “Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy “brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze: gdy mówi się: naprzód “walka” – choćby w znaczeniu walki klas, dziś możemy dodać walka wyborcza – to bardzo łatwo drugi, czy drudzy pozostają na “polu społecznym” przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia – z którymi wspólnie należy obmyślać, jak “dźwigać brzemiona”. “Jeden drugiego brzemiona noście”.

Szatańska metoda „dziel i rządź „, już jesteśmy skłóceni, już nam trudno z sobą rozmawiać . Chcą nas doprowadzić do nienawiści . Stworzyć dwa wrogie plemiona i na końcu dać nam maczety! 

Dziecko zawsze stanie po stronie Ojca i będzie Go bronić. Kto chce grać na naszych emocjach .Kto za tym stoi , kto się boi silnej polski.. Kto wziął to judaszowe zlecenie; z Brukseli, Berlina, Paryża , Moskwy ? To już w naszej historii było.

36 lat temu Jan Paweł zakończył tymi słowami to przemówienie. 

Proszę was bardzo, ażebyście byli z papieżem również solidarni w tej modlitwie i w tej “długomyślności”. Trzeba patrzeć w przyszłość i trzeba zachowywać siły ducha i ciała dla przyszłości.

Św. Jana Pawle – módl się za nami

Dziękujemy za obecność wszelkim środowiskom, przedstawicielom władzy i wszystkim wiernym.

Szczególne podziękowania dla Pana Dariusza Nochelskiego za udostępnienie fotorelacji.