Posługuję w Tanzanii do 2010 roku w seminarium misyjnym Redemptoris Mater dla diecezji Dar es Salaam. Jest to ciągle rozwijające się, największe miasto Tanzanii, trzykrotnie większe od Warszawy. Dynamiczny jest również rozwój Kościoła Katolickiego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat została podwojona liczba parafii w diecezji, licząca teraz około 140. Bardzo liczni są również muzułmanie, nie brakuje też wspólnot protestanckich.

Nasze seminarium w Dar es Salaam powstało w 2006 roku i do tego roku święcenia otrzymało szesnastu prezbiterów pochodzących z dziesięciu różnych narodowości i trzech kontynentów. Dużym wyzwaniem dla nas jest teraz rozpoczynająca się budowa nowego seminarium. Mieszkamy bowiem nadal w wynajmowanym budynku, który nie tylko zwiększa koszty utrzymania seminarzystów, ale i utrudnia formację liturgiczną i akademicką.

Moje osobiste obowiązki dotyczą rożnego typu spraw, ale główne to przygotowanie programu studiów, wykłady w historii kościoła i filozofii, administracja. Pomagam również w lokalnych parafiach na niedzielnych mszach świętych (najkrótsze trwają półtorej godziny!) i posługując lokalnym wspólnotom.

Dziękuje Bogu za te lata misji, gdzie mogłem doświadczyć jego działania i obecności zarówno w seminarium jak i w lokalnych wspólnotach wiernych. Pragnę podziękować przy tej okazji moim rodakom i przyjaciołom mojej rodzinnej parafii w Kazimierzu Dolnym na czele z ks. proboszczem, za coroczne wsparcie naszego dzieła misyjnego.

Więcej informacji i zdjęć z życia seminarium na stronie internetowej srmtanzania.org

ks. Marek Saran

W niedzielę 28 sierpnia ks. Marek wygłosi słowo Boże i po każdej mszy św. będzie kwestował na rzecz budowy seminarium misyjnego w Dar es Salaam.

Zachęcamy do wsparcia dzieła misyjnego prowadzonego przez naszego rodaka.