Uwaga! Zachęcamy do udziału w konkursach Tygodnia papieskiego, który będziemy przeżywali w dniach 10-17 października 2021 r.

1. Tajemnice różańcowe opowiadają historię zbawienia
Konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu pracy, przedstawiającej scenę konkretnej (wylosowanej przez dziecko) tajemnicy różańcowej.
Format pracy: A4
Technika:
• dla uczniów klas I-III – technika dowolna,
• dla uczniów klas IV-VIII – kolaż, frotaż, wydzieranka, wycinanka, wydrapywanka, węgiel, pastela sucha, mozaika, wszelkie techniki mieszane.

2. Słowa św. Jana Pawła II, które mnie poruszyły
Konkurs dla uczniów klas starszych (od VII wzwyż) i dorosłych. Polega na wybraniu krótkiego fragmentu z nauczania św. Jana Pawła II, dotyczącego jednego z tematów:
• Eucharystii
• Rodziny
• Różańca
Następnie prosimy o wyrażenie w formie pracy artystycznej własnych przeżyć i odczuć związanych z tekstem. Mogą to być np.:
• wiersz,
• opowiadanie,
• esej,
• praca plastyczna.

Podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, szkoła, klasa,
osoby spoza szkół na terenie parafii także nr kontaktowy)
przekazujemy do katechetów do 8 października 2021 r.