Wraz z Fundacją Orszak Trzech Króli serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych konkursach

1. W konkursie poetyckim, pt.”W żłobie leży”. – napisz kolejną zwrotkę kolędy “W żłobie leży”.
Zgłoszenia w parafii przyjmowane są do 18 grudnia 2020 r.
Nowa zwrotka kolędy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła orszaku – „Panu dzięki oddawajmy”. Tekst ma bazować na rytmie i konstrukcji zdań, uwzględniać strukturę i melodię oryginału kolędy „W żłobie leży”.
Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli oraz osób zaproszonych do komisji.
Przy ocenie tekstów będzie brana pod uwagę zgodność z tematem. Oceniane też będzie uwzględnienie rytmu, melodii i struktury kolędy „W żłobie leży”.

2. W konkursie plastycznym pt.”W stajni położony”.
Zgłoszenia w parafii przyjmowane są do 3 lutego 2021 r.
Technika wykonania prac: WITRAŻ
Format pracy: A4, A3, A2
Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność z tematem („W stajni położony”), oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu i samodzielność wykonania pracy.