Jak każdego roku dzieci naszej parafii włączają się w akcję kolędników misyjnych. W tym roku modlitwą ofiarą wspieramy Maasajów, afrykańskie plemię żyjące na pograniczu Kenii i Tanzanii. Dzieci z ogniska misyjnego z tej okazji przygotowały okolicznościową scenkę, a po mszach św. zbierały ofiary do puszek i dzieliły się “mlekiem i miodem” z ofiarodawcami.