Ognisko Misyjne Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z naszej Parafii  zorganizowało grupę kolędników misyjnych, którzy w dniach 28 i 29 grudnia 2018 r. zbierali ofiary pieniężne na pomoc dzieciom w Rwandzie  i Burundi. Pamiątką była bombka. Główną postacią była koza – niewiele kosztuje a wielu dzieciom ratuje życie.

Z kolędą misyjną odwiedziliśmy Kazimierski Urząd Miasta, gdzie byliśmy serdecznie przyjęci i spotkaliśmy się z Burmistrzem Panem Arturem Pomianowskim i pracownikami Urzędu. Zaglądnęliśmy do wspólnoty franciszkańskiej w naszym Sanktuarium i do Sióstr Betanek.

Wszędzie byliśmy życzliwie i serdecznie przyjmowani. 

Nasza grupa 16 stycznia uczestniczyła w spotkaniu kolędników misyjnych archidiecezji lubelskiej, które odbyło się w parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Relacja ze spotkania jest na stronie lubelskiego Gościa Niedzielnego.

W drodze powrotnej oglądaliśmy wystawę w Muzeum Misyjnym u Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi oraz spotkaliśmy się z s. Janiną. Siostra pracuje w Etiopii aktualnie przebywa na urlopie. Misjonarze korzystają z urlopu raz na trzy lata.

 

Projekty, które otrzymają wsparcie z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, dotyczą ochrony życia, edukacji i formacji chrześcijańskiej dzieci do 14. roku życia.

Rwanda

  1. W dużych miastach Rwandy znajdują się tzw. „dzielnice nędzy”, gdzie dzieci osierocone, bezdomne lub odrzucone z powodu choroby czy niepełnosprawności są narażone na liczne niebezpieczeństwa, od deprawacji po niewolnictwo i handel.
  2. Pomoc od polskich kolędników misyjnych dotrze również „do buszu i na tereny, gdzie brakuje niemal wszystkiego. Dzieci mieszkające tam nie mają dostępu do edukacji i opieki medycznej, cierpią z powodu niedożywienia i braku wody nadającej się do picia.
  3. Z pomocy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci skorzystają również nieletnie ofiary konfliktów i mali mieszkańcy obozów dla uchodźców na terenie Rwandy.
  4. Na wsparcie polskich „małych misjonarzy” czekają również dzieci niepełnosprawne i chore, które zostały odrzucone przez swoją społeczność lub są izolowane.

Burundi

  1. Pomoc od polskich kolędników misyjnych adresowana jest także do najmłodszych Burundyjczyków, którzy cierpią z powodu głodu i niedożywienia. To jeden z najboleśniejszych problemów tego kraju
  2. Wsparcie otrzymają także burundyjskie sieroty. Szacuje się, że jest ich ponad 120 tysięcy, a dzieci żyjących na ulicach aż 400 tysięcy. Straciły one bliskich w wyniku chorób, m.in. AIDS, a także z powodu konfliktów zbrojnych
  3. Podobnie jak w Rwandzie, również, w Burundi sytuacja dzieci niepełnosprawnych jest bardzo trudna. Powszechne ubóstwo spycha je na najdalszy margines. Nie tylko nie mają szans na pomoc medyczną, ale także nie mogą uczestniczyć w życiu społecznym. W niektórych społecznościach uważane są za przeklęte. Są krzywdzone i pozbawiane opieki, zrozumienia i wsparcia.