Jałmużna jest jednym z filarów Wielkiego Postu i całego życia chrześcijańskiego. Chociaż często kojarzy się z jakąś formą zależności, litością, a nawet pogardą, to jest przecież wyrazem największej miłości bliźniego. Pismo święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny. Sam Jezus mówi, że „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25, 41). To właśnie związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że oczyszcza z grzechów, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje.

W Wielkim Poście, jako możliwą formę jałmużny, wskazujemy możliwość wsparcia inicjatywy rewitalizacji Wikarówki, która będzie miejscem pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie. Aby tak się stało, potrzebujemy jednak bardzo konkretnego wsparcia od wszystkich ludzi dobrej woli. Zachęcamy też do propagowania i udostępniania poniższej informacji. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc. Bóg zapłać!