Zgodnie z polską tradycją wielkopiątkowa liturgia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W tym roku, w związku trwającą wciąż pandemią, grób został przygotowany w kościele farnym. W swojej formie nawiązuje on do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych w Krakowie, w 1979 roku:
Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
 
Ważne są też słowa z księgi proroka Izajasza:
“I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni….”
(Iz 11, 1nn).