W okresie Wielkiego Postu sprawujemy różnorakie nabożeństwa, które mają nam pomóc przeżyć właściwie ten czas. Jednym z nich są Gorzkie żale. To typowo polskie pasyjne nabożeństwo, powstałe w 1707 roku, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, składa się z trzech części, opisujących mękę i śmierć Chrystusa, od Jego modlitwy w Ogrójcu po złożenie w grobie.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w Gorzkich żalach. Niech wspólna modlitwa pozwala odkrywać nam znaczenie męki Chrystusa, pogłębiać naszą z Nim więź, a jednocześnie niech będzie świadectwem kontynuowania pięknej, polskiej tradycji pasyjnej.

W naszej parafii Gorzkie żale sprawujemy we wtorki, czwartki i soboty o godz. 17.30.