W niedzielę, 12 lipca, obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To nowe polskie święto państwowe ustanowiono w 2017 roku. Poświęcone jest mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej, szczególnie za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. Święto ma przypomnieć o ogromie ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.