Tradycyjnie, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeżywamy Dzień Świętości Życia, który jest okazją do przypomnienia sobie szczególnej prawdy o wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Tego dnia wierni mają okazję włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji. Ze względu na stan epidemii zobowiązania w tym roku składane były indywidualnie. Do Dzieła można dołączyć w każdym czasie, pamiętając, że zobowiązanie modlitewne ma trwać przez 9 miesięcy. Poniżej zamieszczamy tekst zobowiązania.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam i przyrzekam,
że od dnia 25 marca 2020 roku
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna tajemnica różańca,
– moje dowolne postanowienia
– oraz modlitwa, którą, dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.