W dniu 29 kwietnia, w którym przypada rocznica wyzwolenia obozu Dachau, obchodzimy w Kościele w Polsce Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Ustanowiony on został przez Episkopat Polski w 2002 roku dla upamiętnienia księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu.

W obozie Dachau niemieccy naziści zamordowali 868 duchownych, spośród 1773 więzionych tam polskich księży i biskupów. W czasie II wojny światowej z rąk niemieckiego i sowieckiego okupanta zginęło prawie trzy tysiące polskich duchownych.

W Dachau byli więzieni późniejsi proboszczowie kazimierscy: ks. Andrzej Kamiński (proboszcz: 1951-1965) i ks. Wacław Staniszewski (proboszcz: 1969-1970 r.). W ich intencji, jak i za wszystkich duchownych zamordowanych i więzionych w czasie II wojny światowej modlimy się przez cały dzień.