Zachęcamy wszystkich do włączenia się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To szczególnie ważna inicjatywa, która pozwala pogłębiać świadomość świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. W Dzieło będzie można włączyć się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, podczas mszy św. o godz. 18.00. Stosowne deklaracje są przygotowane przy wejściu do kościoła.

Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: “Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Więcej szczegółów można znaleźć na tej stronie.