W czwartkowy wieczór zgromadziliśmy się w naszej farze, aby przeżyć wspólnie Drogę Światła. To nabożeństwo okresu wielkanocnego zgromadziło kilkadziesiąt osób, które chciały przejść wspólnie drogę i przeżyć 14 spotkań ze zmartwychwstałym Panem.

Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku. Inspiracją były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła. Droga Światła została publicznie odprawiona podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, a w 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Naszym rozważaniom towarzyszyły rozważania ks. prof. Mirosława Wróbla, znanego biblisty.

Stacje Drogi Światła

 • Stacja I – Jezus powstaje z martwych
 • Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
 • Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
 • Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
 • Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
 • Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
 • Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
 • Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
 • Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
 • Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
 • Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
 • Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
 • Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
 • Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha