Z przykrością informujemy, że w niedzielę 19 maja, miała miejsce dewastacja kapliczki Matki Bożej, przy wjeździe do Uściąża. Mamy nadzieję, że zdarzenie to było tylko wybrykiem chuligańskim. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do szczególnej troski nad licznymi krzyżami i kapliczkami, rozsianymi na terenie naszej parafii, które są świadectwem wiary naszych przodków. Przy tej okazji zapraszamy wszystkich do kultywowania tradycji nabożeństw majowych śpiewanych przy kapliczkach. Warto także przypomnieć sobie słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane prawie 12 lat temu w Zakopanem.

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.