Czwartkowe czuwanie przy kopii Krzyża Trybunalskiego prowadziły siostry betanki. Rozważania ukazywały piękno powołania kapłańskiego i zakonnego. Trwając na adoracji krzyża prosiliśmy o otwartość serc młodych ludzi na głos Bożego powołania i podążanie za tym głosem na swojej drodze życiowej.

Jutro ostatnie czuwanie przy krzyżu – Droga krzyżowa o godz. 17.00 – które zostanie poprowadzone przez dzieci i rodziców ze szkół z terenu parafii.