W sobotę, 30 listopada, o godz. 10.30 odbędzie się pierwsza celebracja słowa Bożego dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Obecność uczniów klas VIII i starszych obowiązkowa.