Święta Bożego Narodzenia odkrywają prawdę o miłości Boga do człowieka. Syn Boży staje się człowiekiem, aby być jeszcze bliżej człowieka. Mroczna rzeczywistość ludzkiego życia rozświetlona zostaje odwiecznym światłem nadziei i wypełniona blaskiem Bożej chwały.

Uczestnicząc w radości Bożonarodzeniowej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym Parafianom i miłym Gościom.

Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, rodzi się w Waszych sercach i napełnia je miłością i pokojem, radością i przebaczeniem. Odkrywając działanie Boga w Waszym życiu wzrastajcie w wierze i nadziei. Niechaj Boże Dziecię obdarza Was swoimi łaskami i otwiera na drugiego człowieka, pozwalając odkrywać Go w każdej spotykanej osobie.

Duszpasterze kościoła farnego w Kazimierzu Dolnym