Tradycja odprawiania drogi krzyżowej (Via Dolorosa) powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

W Wielki Piątek 1991 papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa, nazwanego Biblijną Drogą Krzyżową. Kilkukrotnie celebrował drogę krzyżową w tej formie w Koloseum. Ta wersja została oparta o wydarzenia opisane w Piśmie świętym. W 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził tę listę stacji do medytacji i do publicznego odprawiania.

W naszej parafii każdego roku, przynajmniej raz, sprawujemy Drogę krzyżową w tej formie. Najbliższe nabożeństwo odbędzie się w piątek, 12 marca, o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy!

A poniżej lista stacji Biblijnej Drogi Krzyżowej.

 1. Jezus w Ogrodzie Oliwnym.
 2. Jezus zdradzony przez Judasza.
 3. Jezus skazany przez Sanhedryn.
 4. Piotr wypiera się Jezusa.
 5. Jezus sądzony przez Piłata.
 6. Jezus biczowany i koronowany cierniem.
 7. Jezus bierze krzyż na swe ramiona
 8. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
 9. Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie.
 10. Jezus przybity do krzyża.
 11. Jezus obiecuje swoje Królestwo żałującemu łotrowi.
 12. Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem Jezusa.
 13. Jezus umiera na krzyżu.
 14. Jezus zdjęty z krzyża i złożony do grobu.

Na zdjęciu Golgota w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie