Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich godzin życia Chrystusa. Poprzez swoją bogatą symbolikę są również podstawą rozważań i medytacji dotyczących znaczenia męki i zmartwychwstania Chrystusa w życiu chrześcijanina w raz z odniesieniami do wszelkich kwestii moralnych, społecznych itp.

W Wielki Piątek 1991 papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa, nazwanego Biblijną Drogą Krzyżową. Kilkukrotnie celebrował drogę krzyżową w tej formie w Koloseum. Ta wersja została oparta wyłącznie o Pismo Święte. W 2007 papież Benedykt XVI zatwierdził listę stacji do osobistej medytacji i do publicznego odprawiania.
Biblijna Droga Krzyżowa to odbiegający od tradycyjnej drogi krzyżowej opis, bo jej stacje oparte są wyłącznie o zdarzenia opisane w Ewangeliach. W piątek, 27 marca, przeżyliśmy nabożeństwo Drogi krzyżowej w oparciu o stacje biblijne, a w rozważaniach wykorzystano teksty wygłoszone w rzymskim Koloseum w 2008 roku.

Stacje Biblijnej Drogi Krzyżowej
1. Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
2. Jezus zdradzony przez Judasza.
3. Jezus skazany przez Sanhedryn.
4. Piotr wypiera się Jezusa.
5. Jezus sądzony przez Piłata.
6. Jezus biczowany i koronowany cierniem.
7. Jezus bierze krzyż na swe ramiona
8. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
9. Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie.
10. Jezus przybity do krzyża.
11. Jezus obiecuje swoje Królestwo żałującemu łotrowi.
12. Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem Jezusa.
13. Jezus umiera na krzyżu.
14. Jezus zdjęty z krzyża i złożony do grobu