Uroczystości poświęcone postaci mjr Hieronima Dekutowskiego “Zapory”, Jego męstwu oraz śmierci 07 marca 1949 r. w murach mokotowskiej katowni przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, odbyły się w Kazimierzu Dolnym.

Centralną częścią spotkania była Msza św. w Kazimierskiej Farze, celebrowana przez o. Eliasza Hetmańskiego, Gwardiana i Kustosza Klasztoru O. Franciszkanów, który również wygłosił patriotyczną homilię, nawiązującą do godnej postawy i przesłania Żołnierzy Niezłomnych, wyklętych przez komunistycznych oprawców.

Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni wierni oddali hołd Żołnierzom Wyklętym składając kwiaty i zapalając znicze pod obeliskiem upamiętniającym rozbicie posterunku MO, 19 maja 1945 r., przez oddział Delegatury Sił Zbrojnych pod dowództwem cichociemnego, mjr. Hieronima Dekutowskiego “Zapory”.

W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe, w tym poczet wystawiony przez Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych, a także delegacje na czele z jednym z ostatnich żyjących “Zaporczyków”, ppłk. Marianem Pawełczakiem “Morwą” oraz Adamem Brońskim, synem kpt. Zdzisława Brońskiego.

Tomasz Kraszewski – Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym (Puławy)