Już po raz 53. odbywał się w Kazimierzu Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, którego nierozerwalną częścią jest niedzielna msza św. sprawowana w intencji uczestników. W samo południe przedstawiciele różnych zespołów włączyli się we wspólne przezywanie liturgii, prowadzili śpiewy oraz przygotowali asystę. Bogactwo głosów, strojów i instrumentów ukazywało nie tylko ludową tradycję, ale było wyrazem wiary, która może być wyrażana poprzez konkretne zaangażowanie na polu kultury.